Giris yap

Kişisel alanınızdaki tüm bilgi ve hizmetlerinize erişin.

Henüz hesabım yok

Digital çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın. 

nutriplus programme

Nutriplus

NUTRIPLUS programı, mandıra çiftçilerinin yemlerinin besin değerini artırmasına yardım etmeye odaklanmıştır. Yem üretimi için dijital ortamda yardımcı destek araçlar içerir.

Yem bitkilerinizin besin değerilerini arttırın

nutriplus

Elit ürünler

MAS Seeds markası her duruma ve ihtiyaca göre adaptasyonu ve potansiyeli yüksek yem çeşitleri / karışımları sunar:

Silajlık mısır çeşitleri

Silajlık mısır çeşitleri : silajlık kalite türlerine göre ayrılan, spesifik tolerans özelliklerine sahip güçlü ve geniş bir portföy.

Çeşitleri görmek

Yonca çeşitleri

Yonca çeşitleri : Farklı dormansi sınıflarında güçlü agronomiye sahip, yüksek verimli yonca seçenekleri. Ayçiçeği çeşitleri: Yağ profilleri, yabancı ot kontrol stratejileri, zararlı böcekler ve hastalık toleransı gibi pazarın tüm ihtiyacına cevap veren geniş bir yelpaze

NutriGrass

NutriGrass : Rasyonda protein içeriğini maksimize etmek için bir yem karışımları portföyü.

 

Diğer yem bitkileri

Diğer yem bitkileri : NUTRIPLUS portföyünü tamamlayacak şekilde sorgum veya yem pancarı gibi diğer tamamlayıcı ürünler ile yeni nesil yem katkılarından oluşan bir ürün yelpazesi. AgroCover ve diğer tarla bitkileri: örtü mahsulleri ve sorgum ve hububat gibi diğer tamamlayıcı mahsuller portföyü

Tarlanızdaki verimliliği maksimize edin

NUTRIPLUS programı, mandıra çiftçilerinin yemlerinin besin değerini artırmasına yardım etmeye odaklanmıştır. Silaj mısır, yonca ve yem karışımlarından oluşan yeni NutriGrass portföy tekliflerimize dayanan bu program ayrıca 4 aşama halinde bir dizi tavsiye ve hizmeti de içermektedir: yemin besin değeri teşhisi ve silo analizi, çeşit tavsiyesi, ekimden hasada kadar yetiştirme tavsiyesi. Ayrıca, yem üretimi için yeni karar yardımcı yeni dijital araçları da içerir.

 

Uzman hizmetler ve araçlar

Agronomi uzmanlarımız, 4 adımda özel öneriler ve hizmetler sunmak için araştırma deneylerini ve çiftçi denemelerini birleştiren özel Ar-Ge programımıza güveniyor:

 

  1. Çiftliklerde kapsamlı doğru yem teşhisleri
  2. Etkili bir beslenme şekli için en uygun çeşitler ve türlerden kombinasyonların seçilmesi
  3. Saha kurulması ve verim potansiyelinin optimizasyonu
  4. Başarılı bir yem hasadı ve depolanması

Nutriplus_texte.jpg